Dirigent

In 2003 nam Marjon voor het eerst deel aan de Kurt Thomas Cursus, een dirigentencursus. Zij werd toen gegrepen door het fascinerende avontuur dat dirigeren heet, en dat haar agenda goed vult. Hieronder leest u bij welke koren Marjon werkzaam is:

Ars Musica Koorschool

De Ars Musica Koorschool is een door Marjon in 2008 opgerichte zang- en kooropleiding voor kinderen vanaf 6 jaar (groep 3). Wekelijks wordt gerepeteerd, waarbij gewerkt wordt aan interne scholing, stemvorming, solfège en muziektheorie, zodat de kinderen plezier hebben in het zingen, weten wat muziek inhoudt, en met kwaliteit kunnen zingen.

De totale groep van zo’n 45 zangers is ingedeeld in Opleidingskoor, koor A, B, C en D. In het Opleidingskoor worden kinderen uit groep 3 en 4 muziek opgeleid door spelend te zingen en zingend te spelen aan de hand van de solfamethode (gebaseerd op de Kodaly-methode) en met behulp van een cymbaal. Koor A borduurt hierop voort, en tevens maken de kinderen kennis met repertoire. Door aan bepaalde eisen te voldoen, komen de kinderen in de koren B en C. In koor D worden de jongens begeleid die met hun stemmutatie bezig zijn.

De Koorschool heeft locaties in Ridderkerk en Gouda. Omdat het doel is zoveel mogelijk individueel gericht bezig te zijn, zijn de groepen waarmee gewerkt wordt relatief klein. Dankzij repetitoren Mariëlle Heidekamp, Carolijn Moulen Janssen, José Marchal-Donkersloot, Annemieke Hooglander, Nienke van Winkelen en Christine Kortleven is dit mogelijk. Daarnaast krijgen de zangers zangles van Margreet Rietveld, Annemarie Verburg of Pieter van Breugel.

Op de Koorschool wordt een gevarieerd muziekprogramma aangeboden. Jaarlijks werken de koren mee aan uitvoeringen van de Mattheüs Passion van J.S. Bach als soprano in ripieno. In 2013 zong koor C de integrale uitvoering, terwijl koor A en B alle koralen zongen. In 2014, 2016, 2018 en 2019 volgde de Johannes Passion op dezelfde wijze. Daarnaast is er deelname aan het Adventsconcert van Stichting Ars Musica, met jaarlijks een ander thema (Deutsche Weihnachten, Noël, Agnus Dei). Ook verzorgde de Koorschool de première van het door dirigent en organist vertaalde Singspiel ‘Wij bouwen een orgel’, waarbij behalve (solo)zingen ook het spelelement naar voren komt, en ‘Feest bij de Bartolotti’s’, een gezongen en gesproken verhaal over de Gouden Eeuw in Amsterdam. Ook zingen de koren van de Koorschool – al dan niet gezamenlijk – op uitnodiging. Dat kan zijn bij de ‘Mass of the children’ van John Rutter of de ‘Symphonie of Psalms’ van Igor Stravinsky. In eigen concerten bieden de koren eveneens een gevarieerd programma, van eenvoudige kinderliedjes tot veelstemmige klassieke muziek.

Voor meer informatie: http://www.stichtingarsmusica.nl/koorschool/.

Ars Musica Meisjeskoor

In 2012 is het Ars Musica Meisjeskoor opgericht. Deze meiden (en een enkele talentvolle jongen) zitten allemaal op de Middelbare School of op een vervolgopleiding en hebben veelal de nodige muzikale bagage en ontwikkeling bij de Koorschool gekregen. Met enthousiasme wordt wekelijks op hoog niveau gerepeteerd. In 2012 presenteerde het koor zich in een najaarsconcert met muziek van de componisten Bernhard en Schütz. Belangrijke momenten daarna waren de uitvoering van de gehele Matthäus Passion van J.S. Bach in maart 2013, het uitvoeren van de Kleine Orgelmis van J.S. Bach in Limburg in juli 2013 en de intergrale Johannes Passino in 2014 en 2016. Deze concerten werden alle zeer enthousiast ontvangen. In 2017 en 2018 gaf het Meisjeskoor concerten met de bekende Roden Girl Choristers.

Voor meer informatie: http://www.stichtingarsmusica.nl/jong-meisjeskoor/.

Sweelinck Kamerkoor

Sinds oktober 2013 is Marjon dirigent van het Sweelinck Kamerkoor in Apeldoorn. Dit kamerkoor, dat bestaat uit circa 30 leden, repeteert elke week in de Samuelkerk in Apeldoorn, Talingweg 41.

Het koor organiseert jaarlijks twee eigen concerten. Daarnaast wordt het koor regelmatig uitgenodigd door koren uit de omgeving om een (klein) programma te laten horen. Het koor zit bij alle stemgroepen vol, behalve bij de tenoren. Dus tenoren: voel je meer dan welkom!

Voor meer informatie: http://www.sweelinck-kamerkoor.nl.

Kamerkoor Cantus Gouda

Sinds september 2018 is Marjon dirigent van Kamerkoor Cantus Gouda, dat ontstaan is een het Gouds Dubbelkwartet. Eens per twee weken wordt met de enthousiaste leden gerepeteerd. Op dit moment is het koor op zoek naar uitbreiding bij de alten en tenoren, om een bezetting van 4-4-3-3 te behalen.